Fogyasztóvédelmi tájékoztatás

CÉGADATOK:

Cégnév: KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
Székhely: 6000 Kecskemét, József Attila u. 2.
Tel: +36 76/510-400
Fax: +36 76/328-318
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
weblap: kefag.hu
Cégjegyzék szám: 03 10 100107  
Adószám: 11032883-2-03
Telephely: 6000 Kecskemét, Mártírok útja 88.; 6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 47.

 

PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE (az ügyintézés/ügyletkötés helyszínétől függően):

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Cím: 6000 Kecskemét, József Attila u. 2.
Tel: +36 76/510-400
Fax: +36 76/328-318
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Észak-Kiskunsági Erdészet Cím: 6041 Kerekegyháza, Dózsa György út 117.
Tel:+36 76/546-202;
Fax:+36 76/371-109
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bugaci Erdészet Cím: 6114 Bugac, Felsőmonostor 545.
Tel: +36 76/575-520
Fax:+36 76/372-603
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Császártöltési Erdészet Cím: 6239 Császártöltés, Sport tér 7.
Tel:+36 78/543-010
Fax:+36 78/443-119
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Juniperus Parkerdészet Cím: 6000 Kecskemét, Mártírok útja 88.
Tel: +36 76/501-625
Fax: +36 76/414-772
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dél-Kiskunsági Erdészet Cím: 6422 Tompa, Felsősáskalapos 25.
Tel:+36 77/551-470
Fax:+36 77/551-477
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
ÖKOPAL Raklap Üzem Cím: 6440 Jánoshalma, Kisszállási út. 10.
Tel:+36 77/501-122
Fax:+36 77/501-121
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
ERDŐGÉP Műszaki Erdészet Cím: 6114 Bugac, Felsőmonostor 545.
Tel:+36-76/575-510
Fax:+36-76/575-512
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Juniperus Park Hotel ** Kecskemét Cím: 6000 Kecskemét, Mártírok útja 88.
Tel: +36 76/486-006
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Innovációs Központ Cím: 6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 47.
Tel:+36 76/501-601
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tájékoztató szavatosságról

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának kezdeményezése esetén az illetékességet a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is megalapozza.
Társaságunk székhelye szerint illetékes hatóság:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Postacím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19./A.
Telefonszám: +36 76 795 710, Telefax: +36 76 795 721
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A területi kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetősége: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez jogosult fordulni.
Társaságunk székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Postacím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefon: 76/501-525, 70/702 8403
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
A békéltető testületek elérhetősége: www.bekeltetes.hu
A békéltető testület eljárása nem zárja ki az igények bírósági úton való érvényesíthetőségét.

 

ÁLTALÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYOK

A Társaságunk által az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartásra, tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozó panaszt szóban vagy írásban jogosult előterjeszteni a fogyasztó.
A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja.
A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztó nevét, lakcímét, panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzékét, vállalkozás nyilatkozatát a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról (amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges), jegyzőkönyvet felvevő személy és (személyes jelenlét esetén) fogyasztó aláírása, jegyzőkönyv felvételének helyes, ideje, panasz egyedi azonosítószáma (telefonon közölt panasz esetén).

Az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszoljuk, és intézkedünk annak közlése iránt. Panaszt elutasító álláspont esetén jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve, indoklással ellátva küldjük meg válaszlevelünket.

 

ALAPFOGALMAK

/fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján/

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Elfogadom a sütik használatát. Adatkezelési tájékoztató